Laserbehandling häst


Medicinsk laser för smärta, värk eller inflammation kallas internationellt för LLLT

(Low Level Laser Therapy) eller PBM (Photo Bio Modulation).

Lasern har en fantastisk verkan och är ett bra kompliment för rehabilitering till skada eller läkning.


En behanling fungerar bäst om man följer ett laserschema

tex 3 dagar i följd och sedan upprepande behandling efter en vecka.

Beroende på effekt kan man behöva en längre behandling med laser 2 dagar i veckan under en månads tid.


Pga att en rekomenderad behandling är i flera steg så behandlar jag endast i Norrköping med omnejd.

400kr/besök + milersättning 50kr/mil

Vid längre behandling diskuterar vi fram ett fast pris.

Du är givetvis välkommen med din häst för behandling på vår gård.


Välkommen att kontakta Alexandra

0735 77 08 30

info@equipagedromma.se